آدرس جدید و شماره تماس مدیران و کارشناسان  امور نمایندگی های بیمه ایران جهت اطلاع کلیه همکاران نماینده درج می گردد

ردیفنام و نام خانوادگیشماره تماسواحد مربوطه
1حسین روحیمدیر کل امور نمایندگان
2احمد صالحی پارسا86712666معاون مدیر
3لیلا خراد پور86712650مدیریت
4زینب روشن867126938مدیریت
5مهدی  برخان86712674نظارت حقوقی
7ایرج رفیعی86712626نظارت
8معصومه  ثنایی86712678پذیرش حقیقی
9پرستو  نیکجو86712679نظارت حقیقی
10عفت حاتمیان86712683نظارت حقوقی
11سید حسن  آقایی86712686نظارت حقیقی
12ندا  خوشنامی86712684نظارت حقوقی
13فاطمه  مسکن86712685نظارت حقیقی
14مریم سادات هاشمی86712691پذیرش حقوقی
15ثریا  برزگر احمدی86712659اداره عمومی
16اکبر بیرامی86712680پذیرش حقوقی
17فاطمه اکبری86712695نظارت حقیقی
18بتول حیدری86712689پذیرش حقوقی
19سوگند مجد86712670پشتیبانی نرم افزار
20سعیده امید معظم86712673پذیرش عمر
21حمیرا  حاجی آقا86712694پذیرش حقیقی
22علی  لک موسیوند86712697پذیرش عمر
23ابوالفضل  سبزی86712698پذیرش حقیقی
24ماریه گل محمدی86712657پذیرش حقیقی
25اسمعیل میار یوسفی86712671بایگان
26مصطفی کاظمی86712624نظارت حقوقی
27لادن واحدی86712675پشتیبانی نرم افزار
28لیلا خراد پور86712595پذیرش عمر
29احسان تاجداری86712245پذیرش حقیقی
30مرتضی پایانی86712845نظارت حقیقی
31مژگان خسروی86712240پذیرش حقوقی
32زهره کریمی86712401پذیرش حقوقی
33شیوا سلطانی86712460نظارت حقوقی

 

آدرس:  تهران –  خیابان شهید مطهری  – نرسیده به خیابان قائم مقام فراهانی –  پلاک 255 – مدیریت امور نمایندگی ها

دانلود شماره تماس مدیریت امورنمایندگی های بیمه ایران

واتساپ
ارسال از طریق واتساپ