به اطلاع نمایندگان عزیز بیمه ایران می رساند آخرین مهلت تسلیم اظهار نامه مالیاتی طبق تاریخ های اعلام شده در زیر می باشد .

1- اظهار نامه مالیاتی عملکرد منتهی به 1397/12/29 اشخاص حقوقی ( شرکت های خدمات بیمه ای ) پایا ن تیرماه سال یکهزار و سیصد و نود وهشت (1398/4/31) می باشد.

2- اظهار نامه مالیاتی عملکرد منتهی به 1397/12/29 مشاغل حقیقی ( نمایندگان بیمه ) پایان خردادماه سال یکهزار و سیصد و نود و هشت (1398/3/31) می باشد.

مراحل ثبت و ارسال اظهار نامه :

1- مراجعه به سامانه عملیات الکترونیکی مودیان و دانلود اظهار نامه مربوطه

2- نصب نسخه نرم افزار اظهار نامه مالیاتی

3-ورود اطلاعات مورد درخواست در نرم افزار اظهار نامه مربوطه

4- دریافت اطلاعات هویتی مودی از سامانه ثبت نام الکترونیکی

5- تکمیل جداول اطلاعاتی و مالی توسط مودیان

6- چاپ و بررسی نسخه پیش نویس

7- ارسال اطلاعات به سازمان امور مالیاتی

8- دریافت کد رهگیری

9- صدور الکترونیکی قبض مالیاتی

10-امکان پرداخت الکترونیکی قبض مالیاتی

توجه مهم :

حتی الامکان سعی نمایید ثبت و ارسال اظهار نامه مالیات بردرآمد عملکرد 1397 خود را به روزهای پایانی ماه موکول ننمایید.

واتساپ
ارسال از طریق واتساپ