سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی طی احکام جداگانه ای حسن شریفی  و داریوش محمدی و سید محمدناصر مبرقعی را به سمت اعضای هیئت مدیره این شرکت منصوب کرد.

 خاندوزی همچنین از زحمات سید مجید بختیاری مدیرعامل سابق و سیدرسول تاجدار رئیس هیات مدیره سابق این شرکت تقدیر و با درخواست بازنشستگی ایشان نیز موافقت نمود

واتساپ
ارسال از طریق واتساپ