1- طراحی و راه اندازی سایت انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران استان تهران

2- طراحی و ساخت  لوگو انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران استان تهران

3- طراحی فرم  امضاء الکترونیکی  نامه اعتراض به ریاست کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

4- طراحی فرم  امضاء الکترونیکی نامه اعتراض به حذف فیزیک بیمه شخص ثالث

5- اطلاع رسانی از طریق شبکه های اجتماعی در ارتباط با مجمع انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران استان تهران در دیماه 1398

6- تهیه و گردآوری و تنظیم و اطلاع رسانی در ارتباط با مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نمایندگان از طریق سایت انجمن

7- برگزاری جلسات متعدد با مدیران و مسئولین انفورماتیک بیمه ایران در ارتباط با مشکلات نمایندگان

8- دعوت از شرکت های دانش بنیان برای همکاری و ارائه طرح ها و پیشنهادات

9- دعوت از همکاران و برگزاری جلسه درارتباط با فعالیت های استارت آپ بیمه ای

10- تشکیل کمیته انفورماتیک انجمن

11- ایجاد بستر ارتباطی نمایندگان بیمه ایران استان تهران از طریق شبکه های اجتماعی با انجمن

12-تهیه فرم اطلاعاتی برای جذب کارمند جهت دفاتر نمایندگان بیمه ایران استان تهران

13- تهیه گزارشات صوتی و تصویری اقدامات انجمن واطلاع رسانی آنها از طریق سایت انجمن

14- تهیه اطلاعات مصور اعضاء هیئت مدیره و بازرسین انجمن از زمان تشکیل انجمن تاکنون

15- تهیه اطلاعات مصور اعضاءشوراهای شعب استان تهران

16- تهیه اطلاعات مصور و کامل مدیران عامل بیمه ایران از سال 1314 تا کنون

17- پوشش خبری جلسات انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران استان تهران

18- پشتیبانی و بروز رسانی دوره ای سایت انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران استان تهران

19- برگزاری جلسات متعدد با طراحان سایت جهت نمایندگان بیمه ایران استان تهران

20- معرفی و برگزاری جلسه با استارت آپ های آموزشی جهت نمایندگان بیمه ایران استان تهران