با حکم دکتر دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمد مهدی اعلایی به سمت عضو موظف هیات مدیره شرکت سهامی بیمه ایران منصوب شد.
 این حکم به استناد مصوبه مجمع عمومی عادی به‌طور فوق العاده شرکت سهامی بیمه ایران از سوی وزیر اقتصاد صادر شده است.

منبع خبر: روابط عمومی بیمه ایران http://iraninsurance.ir