اهداف کمیته انفورماتیک

1- اصلاح ساختار بستر IT

2- پی گیری مشکلات نمایندگان در زمینه IT

3- توسعه محصولات بیمه ای با توجه به نیاز روز جامعه

4- ایجاد بسترهای مناسب و به روز برای استفاده نمایندگان

5- استفاده از صنعت IT به منظور افزایش کیفیت و کمیت خدمات انجمن به اعضاء

وظائف کمیته انفورماتیک

1- فراهم‌سازي بسترهاي اطلاع رساني

– 2اطلاع رساني و ارائه خدمات علمي از طريق اينترنت و كتابخانه تخصصي

 – 3 تدوين و پيگيري تصويب سياست‌ها و خط مشي‌هاي انفورماتيكي انجمن با مد نظر قراردادن روند رو به رشد اين تكنولوژي

 – 4 شناسايي نيازهاي اطلاعاتي اعضا انجمن

-5 دريافت اطلاعات و تهيه گزارشات سالانه درباره روند استفاده از فرآيند اطلاعات در طرح هاي بیمه ای

  -6 ارتباط و همكاري مستمر با ديگر كميته‌ها جهت دريافت اطلاعات و آمار مربوطه

  -7انجام ارزيابي منطقي و دقيق از روند  فعاليت‌هاي کمیته

 – 8جمع‌بندي عملكرد كلي كميته هرسه ماه و ارائه به هيات مديره انجمن

  – 9ايجاد زمينه‌هاي لازم به منظور رشد كيفي و كمي فعاليت‌هاي نمایندگان

10- جذب اعضاء با مهارت های لازم در زمینه IT

11- همکاری با شرکت های فعال در این حوزه

اعضاء کمیته انفورماتیک

 

ردیفنام و نام خانوادگیکد نمایندگیتلفن همراهتحصیلاترشته تحصیلیسمتتلفن ثابتایمیل
۱هادي كرابي۴۵۱۲۰۹۱۲۱۳۴۰۰۰۸کارشناسیمديريت بيمهعضو۶۶۹۶۷۶۹۹
۲مجتبی وزیری۲۰۵۱۶۰۹۱۲۴۱۹۲۲۹۶کارشناسی ارشدکامپیوتر -صنایععضو۰۲۱۸۸۸۶۴۹۵۱
۳حسین حاجیلی۸۶۷۷۰۹۱۲۳۹۸۴۸۲۳کارشناسیمدیریت بیمهعضو۵۶۸۶۹۴۴۴hosseinhajili@gmail.com
۴سعید انصاری۲۰۷۱۳۰۹۳۳۵۸۲۰۷۶۸دیپلمدانشجوی ITعضو۳۳۷۵۸۲۸۰sansari1359@yahoo.com
۵نسیبه آهنگر سله بنی۳۴۴۰۰۰۹۱۹۵۳۴۲۶۷۶کارشناسی ارشدمدیریت بازرگانیمسئول هماهنگی۷۶۴۰۳۵۴۸ahangar.nasibeh@yahoo.com
۶هدی اعتصامی۲۰۵۶۹۰۹۱۲۲۶۱۲۳۴۳کارشناسیمهندس نرم افزاردبیر کمیته۸۸۸۹۰۰۲۹Iraninsurance.etesami@gmail.com
۷میثم شفیع طلایی۶۹۸۶۰۹۱۲۵۲۸۶۱۷۲کارشناسیبرق و الکترونیکعضو۲۱۵۵۰۴۳۹۵۸
۸رضا براتلو۶۲۳۲۰۹۱۲۴۰۷۲۱۱۶کارشناسیحسابداريعضو٠٢١٤٤٢٨٨٩٥١Baratloo_r@yahoo.com
۹داود حاجبیان۶۷۶۱۰۹۱۲۷۹۲۶۸۱۸کارشناسی ارشدکشاورزیعضو۷۷۲۱۶۷۴۴
۱۰امیر دمیرچی۶۱۳۶۰۹۱۲۳۰۸۸۰۵۸کارشناسیگرافیک تصویریعضو۸۸۳۷۳۸۴۱amirdamirchii@gmail.com
۱۱امیر نصرآبادی۴۵۰۱۰۹۱۲۱۲۱۰۳۲۸کارشناسیمدیریت بازرگانیعضو۷۷۳۲۲۹۹۴

 

 

واتساپ
ارسال از طریق واتساپ