اولین شعبه بیمه ایران در چه شهری تاسیس گردید ؟

اولین شعبه شرکت سهامی بیمه ایران در سال ۱۳۱۶ در شهر مقدس مشهد ایجاد شده است .

متن گزارش هئیت مدیره شرکت در سال ۱۳۱۷ به مجمع عمومی عادی :

«هئیت مدیره همواره متوجه لزوم توسعه تشکیلات شرکت در شهرستان ها بوده و درسال ۱۳۱۶ موفق شده اولین شعبه خود را در مشهد دایر نماید. اینک مشغول تهیه وسایل می باشد که ظرف سال آینده در سایر شهرهای مهم ایران شعبی دایر نماید. در شهرستان های کوچک نیز کوشش می شود بر تعداد نمایندگان افزوده شود تا بدین طریق در تمام قلمرو ایران اشخاصی که مایل باشند دارائی یا جان خود را بیمه کنند، بتوانند به آسانی به شعبه و یا نماینده شرکت دسترسی یابند»

دومین شعبه شرکت در سال ۱۳۱۷ در شهرستان اهواز تاسیس شد و سومین شعبه نیز در همان سال در شهرستان تبریز گشایش یافت .

چهارمین شعبه در سال ۱۳۱۸، در شهرستان اصفهان و پنجمین شعبه در سال ۱۳۱۹ در شهرستان رشت مشغول فعالیت گردید.

بدین ترتیب شرکت در پنج سال اول فعالیت خود موفق به تاسیس پنج شعبه گردید که با توجه به محدودیت امکانات مالی ،اداری و غیره در مجموع قابل توجه است.

ششمین شعبه در سال ۱۳۱۹ در شهر شیراز دایر گردید . اما پس از آن تا سال ۱۳۲۵ شعبه جدیدی تاسیس نگردید. از جمله علل آن ، می توان به مسایل و مشکلات مرتبط با دوره جنگ دوم جهانی، فعالیت های شرکت در رابطه با احداث ساختمان مرکزی در خیابن سعدی ، بازسازی ساختمان سبزه میدان (که در اثر حریق بخشی از آن از بین رفته بود )و مسایل دیگری از این قبیل اشاره کرد.

در سال ۱۳۲۵ ، شعب شرکت در شهرستان های خرمشهر، شاهی (قائم شهر فعلی )،قزوین و همدان تاسیس گردیدند. درسال ۱۳۲۶ بیمه ایران موفق شد در شهرهای کرمانشاه و کرمان شعبه دایر کند. پس از آن درسال ۱۳۲۷،شعب شرکت در شهرهای کاشان و آبادان افتتاح شد. شعبه بندرعباس در سال ۱۳۲۸ فعالیت خود را آغاز کرد.و شعبه های اراک و ارومیه در سال ۱۳۳۰ تاسیس گردیدند.

در سال های ۱۳۳۱ و ۱۳۳۲ تاسیس شعب بیمه ایران  رشد قابل توجهی داشت ؛ بطوری که در این دوسال در مجموع ۱۸ شعبه جدید به شعب موجود شرکت اضافه شد . شعب جدید در شهرهای آغاجاری ، اردبیل ، تهران ( بازار) ، بوشهر ،بندر امام خمینی، خوی ، خرم آباد، زاهدان ، زنجان ، ساری ، سبزوار، سمنان، سسندج ، شاهرود، گرگان ، مراغه ، مسجد سلیمان ، و یزد تاسیس گردیدند.

بدین ترتیب تعداد شعب شرکت در سال ۱۳۳۲ به ۳۵ شعبه رسید. درسال های ۱۳۳۳ و ۱۳۳۴ افزایش شعب متوقف گردید و چهارشعبه بدلیل عدم فعالیت منحل گردید لذا تا سال ۱۳۳۴ شرکت دارای ۳۱ شعبه در کشور بود که در سال ۱۳۳۶ شعبه بروجرد به شعب موجود اضافه گردید. و درسال ۱۳۳۹ شعبه شرکت در شهرستان قم نیز افتتاح می گردد. در سال های ۱۳۳۵ تا سال ۱۳۵۷  بیست ویک شعبه دیگر نیز تاسیس می شود و همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی ، تعداد کل شعب شرکت در شهرستان ها ۵۲ شعبه و ۸ باجه بوده است.

در تهران علاوه بر مدیریت های فنی که اضافه بر کارهای ستادی ، فعالیت های اجرایی را نیز داشتند ، صرفا یک شعبه ( شعبه بازار ) و ۵ باجه به فعالیت های بیمه ای مشغول بود.

در بعد از انقلاب بدلیل اینکه افزایش شعب مدنظر نبوده است در فاصله سال های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۴ صرفا دوشعبه گلپایگان و چاه بهار تاسیس می شوند و متقابلا چهار شعبه در شهرهای قصرشیرین ، سقز، بیجار و لنگرود تعطیل می گردند. ضمن اینکه شعبه های آبادان و خرمشهر نیز بدلیل جنگ تحمیلی از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۹ تعطیل می شوند.

از سال ۱۳۶۵ افزایش شعب بیمه ایران در دستور کار قرار می گیرد و در سال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۰ بیشترین شعب تاسیس می گردند.در این سال ها نه تنها در شهرهای فاقد شعبه بیمه ایران شعبه تاسیس می گردد بلکه در بعضی از شهرها شعبه دوم وسوم تاسیس می گردد. این مورد در شهر تهران گسترش بیشتری داشته است.

در مجموع در پایان سال ۱۳۸۰ جمع تعداد شعب شرکت سهامی بیمه ایران بالغ بر ۲۳۰ شعبه در درجات مختلف می شود. از سال ۱۳۸۱ بر اساس سیاست های جدید شرکت ، روش تعدیل در رابطه با شعب اتخاذ می گرددو بدین ترتیب نه تنها شعبه جدیدی افتتاح نمی شود، بلکه برخی از شعب موجود نیز به دلیل زیان دهی ، عدم فعالیت مناسب ، نزدیک بودن به شعب دیگر و غیره منحل و یا ادغام می شوند.

اسامی تعدادی از روسای اولیه شعب شرکت در شهرستان ها

۱- آقای حسام الدین نصیری – مشهد               ۹- آقای محمد بنی سلام – بوشهر

۲- آقای ممد تقی هاشمی –  اصفهان             ۱۰- آقای محمد حسن رسولی – زاهدان

۳- آقای حسین ناظم بوشهری – اهواز              ۱۱- آقای بهرام شیبانی – سبزوار

۴-آقای حسن حشمتی – رشت                      ۱۲- آقای شاپور دهقان آزاد- قزوین

۵- آقای عبدالکریم مکاری – شیراز                   ۱۳-آقای علی اکبر موحدی – همدان

۶- آقای عبدالمجید قطب – بندرعباس               ۱۴- آقای محمد امیری – یزد

۷- آقای فریدون نریمان – کرمانشاه                   ۱۵- آقای بهروز ایرانشهر – تبریز

۸- آقای محمد باقر تاجبخش – خرمشهر و آبادان        ۱۶- آقای فرهنگ امیری – ارومیه

« گردآوری و تدوین : جهانشاه محرابیان ( بیمه فروش ) »