اعلام تخفیفات بیمه ای بیمه ایران به مناسبت دهه فجر

درپی دستور معاونت محترم فنی و در آستانه ایام ا… مبارک دهه فجر و سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، تخفیفات جشنواره فجر انقلاب اسلامی بشرح جدول زیر از تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ توسط واحدهای صدور قابل ارائه می باشد .

 

ردیفرشته بیمه ایرشته فرعی مشمول تخفیفمیزان تخفیف به درصد
بیمه مسئولیت هیيت مدیر ساختمان۲۰
بیمه مسيولیت مراکز آموزشی۲۰
بیمه مسئولیت مدیران تورهای سیاحتی و زیارتی۲۰
بیمه مسئولیت مدیران واحدهای اقامتی۲۰
۱مسئولیت و حمل و نقلبیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین طراح ،محاسب و ناظر ساختمان۲۰
بیمه مسئولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمان۱۰
انواع بیمه های باربری ( صادراتی ، وارداتی ،داخلی )۲۰
جهت بیمه نامه با سرمایه کمتر از ۱۵۰۰۰ میلیارد ریال موضوع آيئن نامه ۷۶ شورایعالی بیمه۲۰
۲آتش سوزیرشته صنعتی ( به جز موارد پر خطر مندرج در بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۸۴/۱۸۵۶)۲۰
غیر صنعتی ،مسکونی ، طرح ها و انبارهای عمومی و اختصاصی۲۰
۳مهندسیدر بیمه نامه های ( ساخت و بهره برداری ) با سرمایه کمتر از ۲۰۰۰ میلیارد ریال۳۰
۴اتومبیلصدور بیمه بدنه با شرایط پرداخت حق بیمه نقدی۲۰
صدور بیمه نامه حوادث انفرادی۱۰
۵اشخاصصدور بیمه نامه های عمر و حوادث انفرادی سما و حامیان سلامت۱۰
صدور بیمه نامه مسافرین عازم به خارج از کشور۱۰
واتساپ
ارسال از طریق واتساپ