تسهیلات الکترونیکی و غیرحضوری بیمه ایران، برای بیمه نا مه های اتومبیل  در جهت بهره مندی هر چه بیشتر بیمه گذاران از خدمات غیرحضوری به مدیران استانها و واحدهای اجرایی سراسر کشور ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، بر اساس بخشنامه صادره ازسوی مدیر بیمه های اتومبیل بیمه ایران در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و لزوم رعایت مسائل ایمنی و بهداشتی آمده است :

1-تمدید بیمه نامه های بدنه اتومبیل در موعد مقرر با افزایش ارزش وسیله نقلیه تا 50 درصد نیاز به بازدید اولیه ندارد.

2-افزایش سقف کارشناسی شبکه فروش تا 70 درصد

3-بیمه گزاران جهت پرداخت اقساط بیمه نامه های صادره ، می توانند اقساط را بر اساس شناسه های پرداخت مندرج در بیمه نامه های صادره و حتی المقدور از روشهای الکترونیکی و غیرحضوری مانند درگاه پرداخت الکترونیکی اقساط در وب سایت شرکت به نشانی:

https://epay.iraninsurance.ir

و درگاه اختصاصی پرداخت بیمه ایران در اپلیکیشنها ، تسویه نمایند.