جلسه با شورای هماهنگی مجتمع آزادی

به دعوت شورای هماهنگی مجتمع آزادی

جلسه با شورای هماهنگی مجتمع بازار

به دعوت شورای هماهنگی مجتمع بازار

جلسه شورای هماهنگی مجتمه فاطمی

بنا بر درخواست شورای هماهنگی مجتمع فاطمی در تاریخ 1399/4/15 با رعایت پروتکل های بهداشتی جلسه ای با حضور اعضای شورای هماهنگی مجتمع فاطمی و چند تن از اعضاء هیئت مدیره در مکان دفتر انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران استان تهران بر گزار گردید.

در این جلسه اعضای شورای هماهنگی مجتمع فاطمی مسائل و مشکلات مجتمع را به سمع و نظر اعضاء هیئت مدیره انجمن رساندند و درخواست داشتند برای برطرف نمودن مشکلات این مجتمع با مدیران شرکت سهامی بیمه ایران دیدار و گفتگو داشته باشند که در این دیدار ریاست انجمن قول مساعد دادند تا در اسرع وقت نسبت به رفع مشکلات این مجتمع اقدامات لازم صورت پذیرد .

جلسه با شورای هماهنگی مجتمع سعدی

به دعوت شورای نمایندگان مجتمع سعدی

جلسه با شورای هماهنگی مجتمع مطهری

به دعوت شورای هماهنگی مجتمع مطهری

جلسه با شورای هماهنگی شعبه مممتاز شمیران

به دعوت شورای هماهنگی شعبه ممتاز شمیران

جلسه با شورای هماهنگی شعبه ممتاز شرق

به دعوت شورای هماهنگی شعبه ممتاز شرق

جلسه با شورای هماهنگی شعبه ممتاز تهران نو

به دعوت شورای هماهنگی شعبه ممتاز تهران نو

جلسه با شورای هماهنگی شعبه شریعتی

به دعوت شورای هماهنگی شعبه شریعتی