در تاریخ دوم دیماه اعضاء هیدت مدیره انجمن با حضور در دفتر ریاست مجتمع سعدی با آقای دکتر خدامی ریاست مجتمع و اعضای شورای این مجتمع دیدار و گفتگو کردند . در این جلسه پر بار مسایل و موارد کاری نمایندگان عزیز این مجتمع به سمع و نظر جناب دکتر خدامی رسید و مقرر گردید نسبت به درخواست های ارائه شده سریعا اقدامات لازم صورت گیرد .

واتساپ
ارسال از طریق واتساپ