اطلاعیه مهم
به اطلاع کلیه همکاران گرامی میرساند با توجه به مكاتبات انجام شده از طريق شورای انجمن های مستقل نمایندگان و جلسه مورخ ٩٩/٩/٨ با معاونت محترم فني شركت جناب آقاي دكتر زاهد نيا و با حضور جناب آقاي صادقي از مديريت بيمه هاي آتش سوزي و همچنين جلسه مورخ ٩٩/٩/٩ هيات مديره انجمن صنفي استان تهران در دفتر جناب آقاي دكتر روحي مدير كل امور نمايندگان موارد درخواستي مطرح و پس از بحث و بررسي و اجماع نظر منتج به بخشنامه هايي در رشته هاي حريق ، مسئوليت و ثالث و بدنه گرديده كه متعاقبا” از طريق سايت انجمن صنفي  قابل  دريافت خواهد بود .

(انجمن صنفي نمايندگان بيمه ايران استان تهران )

واتساپ
ارسال از طریق واتساپ