۱۰برگزاری اولین جلسه راهبردی کارگروه پایش و ارتقا پرتفوی شبکه نمایندگان با حضور همه ی اعضای کارگروه در ساختمان مرکزی بیمه ایران

پیرو دستور جناب آقای شریفی مقام محترم مدیریت عامل در خصوص بررسی راهکارهای ارتقا پرتفوی شرکت و شبکه نمایندگان ارزشمند در سراسر کشور و نیز تسهیل در فرآیند اعلام نرخ و شرایط و با عنایت به بخشنامه جناب آقای صفرزاده معاون محترم فنی، اولین کارگروه پایش روز دوشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ با حضور جدی و مفید همه ی اعضای محترم کارگروه از جمله معاونین محترم مدیر عامل جناب صفرزاده معاون فنی، جناب دکتر خدامی معاون حقوقی هماهنگی امور استانها شعب و نمایندگیها، جناب دکتر سلامی معاون نوآوری طرح و توسعه و برنامه و بودجه، و همه ی مدیران محترم فنی ستادی از جمله جناب ملکی مدیرکل اموال، جناب بحیرایی مدیرکل امور نمایندگان بعنوان دبیر کارگروه، جناب امیری مدیرکل امور شعب، جناب مونسان مدیرکل حوزه دفتر مدیر عامل و هیئت مدیره، سرکار خانم برهمن مدیرکل و معاونین اشخاص، جناب پرتوی مدیرکل اتومبیل، جناب دکتر رحمتی مدیر کل حمل و نقل و مسئولیت، جناب طهماسبی مدیرکل مالی، جناب قربانی مدیر آتش سوزی، جناب راستگو مدیرکل بازاریابی، جناب دکتر نصرالله پور معاون مدیرکل استان تهران، جناب جعفری معاون مدیرکل فناوری اطلاعات، جناب اردشیری معاون مدیرکل اتومبیل، جناب دکتر یاوری معاون مدیرکل اشخاص، جناب معرف معاون مدیرکل برنامه و بودجه و همچنین اعضای محترم منتخب از هیئت مدیره کانون سراسری و انجمن ها از جمله جناب جهانگیر، جناب شیخ، جناب نادری، جناب وصال، جناب سیدخراسانی در جلسه ای راهبردی و فنی در محل ساختمان مرکزی بیمه ایران برگزار گردید.

اهم موارد مهمی که مورد بحث و بررسی قرار گرفت؛

۱- بررسی راهکارهای افزایش پرتفوی و تاکید بر تعامل هر چه بیشتر کلیه واحدهای فنی ‌ستادی و استانی بمنظور ارائه و تسهیل نرخ و شرایط مناسب رفابتی در کمترین زمان ممکن.
۲- راهکارهای تسهیل درسیستم اجرای حدود اختیارات در رشته های بیمه درمان، مسئولیت، اتومبیل، آتش سوزی، باربری و‌ انرژی بررسی گردد.
۳- بررسی راهکارهای بهبود فرآیندهای پرداخت خسارت.
۴- ایجاد کارگروه تخصصی فناوری با حضور اعضای منتخبی از هیئت مدیره کانون سراسری و انجمنها به جهت مقابله با هرگونه قطعی سیستم در ماه های آخر سال و ارائه گزارش به کارگروه در جلسه آتی.
۵- بررسی راهکارهای فرآیند واریز کارمزد نمایندگان بمنظور پرداخت بموقع کارمزد طبق برنامه جدید اعلامی.
۶- ایجاد کارگروه تخصصی مالی با حضور مدیر کل مالی و اعضای منتخبی از هیئت مدیره کانون سراسری و انجمنها درخصوص بررسی موضوعات کارمزد، وام خرید دفاتر و صندوق اعتباری و ارائه گزارش به کارگروه در جلسه آتی.
۷- ایجاد کارگروه تخصصی امور نمایندگان با حضور اعضای منتخبی از هیئت مدیره کانون سراسری و انجمنها در راستای رفع ابهامات سیستم رتبه بندی نمایندگان.
۸- فراهم نمودن امکان استفاده و ارائه خدمات کامل در سامانه ایران بمنظور نقش آفرینی بیشتر از سوی شبکه نمایندگان.
۹- بمنظور توسعه حوزه تبلیغات محیطی ارائه پیشنهاد به منظور استفاده از تمام‌ ظرفیت های تبلیغاتی به جهت معرفی خدمات و محصولات انواع رشته های بیمه ای
۱۰-  فعال نمودن تبلیغات در رسانه ملی.
شایان ذکر است مقرر گردید جناب آقای بحیرایی مدیر کل محترم امور نمایندگان بعنوان دبیر کارگروه، جلسات کارگروه پایش و ارتقا پرتفوی شبکه نمایندگان را در فواصل زمانی منظم برنامه ریزی نموده و با تداوم جلسات نیز تمام واحدهای فنی و کارگروههای تخصصی ضمن پیگیری و برگزاری نشست های خود، گزارشات تکمیلی را جهت طرح و بررسی عملکرد در جلسات آتی ارسال نمایند.
واتساپ
ارسال از طریق واتساپ