جلسه شورای نمایندگان مجتمع فاطمی
جلسه نمایندگان نمایندگان مجتمع فاطمی

در تاریخ 10/10 /1398 جلسه شورای مجتمع فاطمی با حضور اعضاء هیئت مدیره انجمن صنفی استان تهران و مدیر محترم مجتمع فاطمی و نمایندگان عزیز مجتمع فاطمی برگزار گردید  در این جلسه ریاست انجمن توضیحات لازم را درباره اقدامات انجام شده از جمله فروش الکترونیکی بیمه شخص ثالث ، درمان نمایندگان ، سود مشارکت و موارد دیگر ….. برای نمایندگان عزیز را به سمع و نظر نمایندگان حاضر در جلسه رساندند و به به پرسش ها و مواردی که عزیزان بیان نمودند پاسخ دادند در ادامه از نمایندگان برتر این مجتمع و پیشکسوت توسط مدیریت  محترممجتمع  جناب آقای رضوی تقدیر و تجلیل به عمل آمد و همچنین انتخابات شورای نمایندگان برگزار گردید .

واتساپ
ارسال از طریق واتساپ