خرید چهار قطعه زمین برای سیل زدگان آق قلا

درپی وقوع سیل در استان گلستان نمایندگان عزیز بیمه ایران با هماهنگی و محوریت انجمن صنفی استان تهران ,با مساعدت  نمایندگان و  انجمن استان سیستان وبلوچستان اقدام به جمع آوری کمک های نقدی برای این عزیزان نمودند که مبالغ جمع شده جهت خرید چهار قطعه زمین برای سیل زدگان اختصاص داد شد که این اتفاق خوب در تاریخ 1398/05/18 انجام شد و در ادامه با همکاری گالری خط سفید و گروه خیرین آسمان اقدام به ساخت دوباب واحد مسکونی گردید که در تاریخ 1399/05/18 با تلاش همکاران عزیزمان در انجمن تهران و شهر آق قلا این واحدهای مسکونی تکمیل وطی مراسمی به دوخانواده سیل زده تحویل گردید .  از همکاری و زحمات آقای احمدگل از نمایندگان پیش کسوت آق قلا و کلیه عزیزانی که در این امر خیر تلاش شبانه روزی داشتند، بویژه نمایندگان عزیز بیمه ایران تقدیر و تشکرمی گردد  . امید داریم با مساعدت همکاران دو قطعه زمین باقیمانده نیز ساخته شود و در اختیار هموطنان سیل زده قرار گیرد.

تصاویر زیرثبت گوشه ای از محبت های شما عزیزان نماینده و خیرین عزیز دیگر برای این اقدام ارزشمند است  .