قابل توجه همکاران علاقمند به عضویت در کمیته های انجمن

از کلیه همکاران علاقمند به عضویت در کمیته های انجمن خواهشمند است با مطالعه شرایط ذیل فرم عضویت را بطور کامل تکمیل فرمایند.

شرایط عضویت در کمیته ها :

1- شاغل در حرفه نمایندگی بیمه ایران در حوزه فعالیت انجمن صنفی با ارائه پروانه نمایندگی معتبر

تبصره یک : دارا بودن پروانه و اشتغال به حرفه نمایندگی توامان شرط عضویت است .

تبصره دو : چنانچه به دلیل واجد شرایط نبودن بعضی از متقاضیان ،تقاضای عضویت آنان از سوی مسئول کمیته و اعضا بررسی می گردد و درصورت دارا بودن مهارت کافی و شرایط لازم تصمیمات کمیته در این زمینه قطعی است.

2- قبول و تعهد اجرای مقررات کمیته مربوطه طبق اساسنامه و مصوبات قانونی ارکان انجمن صنفی

3- تعهد به حضور در جلسات و پی گیری وظایف محوله

4-دارا بودن شرایط و مهارت های لازم در ارتباط با کمیته مربوطه

5- داوطلبین عزیز توجه فرمایند عضویت در کمیته های انجمن همانند عضویت اعضا هیئت مدیرهو بازرسین انجمن هیچگونه منفعت مالی برای اعضا نداشته و نخواهد داشت .

عضویت در کمیته