به تعداد 200 خودرو پارکینگ برای نمایندگان عزیز در نظر گرفته شده است

مسیرهای اتوبوس بی آر تی

خط اتوبوس میدان راه آهن – تجریش

ایستگاه های نیایش و پارک ملت

از دو ایستگاه پارک ملت و نیایش در مسیر خط 7 اتوبوسهای تندرو (میدان راه آهن – میدان تجریش) می توانید استفاده فرمایید.

ایستگاه راه آهن:   اتوبوسهای تندرو  خط 7 را سوار شوید و در ایستگاه نیایش یا پارک ملت پیاده شوید.

پایانه (ترمینال) غرب:  اتوبوسهای تندرو خط 1 را سوار شوید،  در ایستگاه چهارراه ولی عصر (عج) پیاده شوید.
سپس سوار اتوبوسهای خط 7 به سمت شمال شوید و در ایستگاه نیایش یا پارک ملت پیاده شوید.

پایانه (ترمینال) جنوب:  اتوبوسهای تندرو  خط 4 را سوار شوید،  در ایستگاه چهارراه پارک وی (شهید افشار)  پیاده شوید.
سپس سوار اتوبوسهای خط 7 به سمت جنوب شوید و در ایستگاه نیایش یا پارک ملت پیاده شوید.

نقشه مسیر اتوبوس بی آر تی