بسمه تعالی

جناب آقای حسن شریفی

عضو هیات مدیره و مدیر عامل محترم شرکت سهامی بیمه ایران

با سلام و احترام

خبر مسرت بخش انتصاب شایسته جنابعالی به سمت عضو هیات مدیره و مدیر عامل شرکت سهامی بیمه ایران ، امید بخش اعضای این انجمن گردیده است . با توجه به شناختی که از آن جناب داریم ، امیدواریم در این شرایط حساس که حضرتعالی سکاندار کشتی بیمه ایران شده اید ، شاهد موفقیت های روز افزون جنابعالی و دیگر مدیران محترم شرکت در مدیریت این شرایط باشیم .

بدینوسیله ضمن آرزوی توفیق مجدد جنابعالی و مدیران همراه ، آمادگی این انجمن را در جهت همکاری صمیمانه در مسیر اعتلای شرکت سهامی بیمه ایران و تعامل سازنده و دو طرفه شرکت و نمایندگان را اعلام می داریم.

با تشکر و تجدید ارادت

هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمائی نمایندگان بیمه ایران استان تهران

رئیس انجمن : رامین جهانگیر

واتساپ
ارسال از طریق واتساپ