آقای رامین جهانگیر
مسئول

کمیته بحران انجمن 

جهانشاه محرابیان

آقای جهانشاه محرابیان
عضو

کمیته بحران انجمن

آقی مجتبی تقی پور
عضو

کمیته بحران انجمن

عضویت در کمیته

عضویت در کمیته

اهداف کمیته بحران

اهداف کمیته روابط عمومی

اهداف کمیته روابط عمومی عبارت است از :

وظایف کمیته بحران

وظایف کمیته روابط عمومی :

اعضا کمیته بحران

صورتجلسات

 

بعد از جاری شدن سیل در بعضی از استان های کشور انجمن صنفی نمایندگان استان تهران همانند دوره های قبل که در هنگام بروز حوادث غیر مترقبه در کنار هموطنان عزیز آسیب دیده بوده اند اقدام به تشکیل کمیته بحران برای این منظور نمودند و اولین جلسه کمیته بحران در روز جمعه مورخ 1398/1/9 راس ساعت 16 در دفتر انجمن صنفی استان تهران برگزار گردید .

در ابتدا گزارش ریاست محترم انجمن جناب آقای جهانگیر که از تاریخ 1398/1/3 تا تاریخ 1398/1/8 در استان گلستان شهر آق قلا حضور داشتند و اقدام به امداد رسانی می نمودند به سمع و نظر اعضا محترم هئیت مدیره رسید و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید

با توجه به حضور تعدادی از اعضا هئیت مدیره انجمن استان و تجربه های ارزشمند این عزیزان در زلزله بم ، آذربایجان ، کرمانشاه در بحران های گذشته مقرر گردید

1-  جهت کلیه نمایندگان عزیز در سراسرکشور  برای عضویت در کمیته بحران و ارائه آموزش های لازم در این زمینه فراخوان عضویت به کمیته بحران هر استان ارسال گردد

2- برگزاری یک جلسه با اعضا محترم شوراهای شعب استان تهران جهت کمک به مناطق سیل زده

3- اعلام شماره کارت(4185-0039-8370-5859) حساب انجمن صنفی نمایندگان استان تهران جهت واریز مبالغ همکاران نماینده به مناطق سیل زده

4- تصمیم گیری بعد از میزان اعتبار سنجی جهت تهیه لوازم مورد نیاز مناطق سیل زده با هماهنگی انجمن استان های سیل زده


 

سیل خوزستان
جلسه با سران قبایل سوسنگرد