بایگانی دسته‌ی: اطلاعیه ها

تمدید یک ماهه قرارداد درمان

قابل توجه همکاران گرامی قرارداد درمان تکمیلی نمایندگان ،والدین و کارکنان برای مدت یک ماه تاپایان اردیبهشت ماه 1401  تمدید گردیده است .

فرم ثبت نام بیمه درمان نمایندگان بیمه ایران استان تهران بیمه درمان

قابل توجه نمایندگان عزیز

کلیه نمایندگان عضو انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران استان تهران که درخواست بیمه درمان تکمیلی درسال 1401 را  دارند موظف هستند فرم درخواست بیمه درمان را بطور کامل و صحیح تکمیل نموده و ارسال نمایند .

نمایندگان عزیز توجه داشته باشند  اطلاعات نماینده بیمه باید بطور صحیح تکمیل گردد تا در مراحل اجرائی قرارداد درمان خللی وارد نگردد.

در مرحله بعدی نمایندگان عزیز اطلاعات خود ، اعضای تحت تکفل ، کارکنان ، پدر و مادر را برای اضافه نمودن به قرارداد بیمه درمان از طریق اتوماسیون برای شعب و نمایندگان مجری قرارداد ارسال خواهد نمود.

در صورتی که اطلاعات نماینده در فرم مذکور با اطلاعات ارسال شده برای شعب و مجری قرارداد مغایرت داشته باشد عضویت نماینده در قرارداد بیمه درمان تکمیلی منوط به رفع مغایرت خواهد بود و بعد از رفع مغایرت امکان استفاده از بیمه درمان برای نماینده و کلیه افراد وابسته فراهم خواهد گردید.

 

آدرس جدید مدیریت امور نمایندگی ها امور نمایندگی ها

آدرس جدید و شماره تماس مدیران و کارشناسان  امور نمایندگی های بیمه ایران جهت اطلاع کلیه همکاران نماینده درج می گردد

ردیفنام و نام خانوادگیشماره تماسواحد مربوطه
1حسین روحیمدیر کل امور نمایندگان
2احمد صالحی پارسا86712666معاون مدیر
3لیلا خراد پور86712650مدیریت
4زینب روشن867126938مدیریت
5مهدی  برخان86712674نظارت حقوقی
7ایرج رفیعی86712626نظارت
8معصومه  ثنایی86712678پذیرش حقیقی
9پرستو  نیکجو86712679نظارت حقیقی
10عفت حاتمیان86712683نظارت حقوقی
11سید حسن  آقایی86712686نظارت حقیقی
12ندا  خوشنامی86712684نظارت حقوقی
13فاطمه  مسکن86712685نظارت حقیقی
14مریم سادات هاشمی86712691پذیرش حقوقی
15ثریا  برزگر احمدی86712659اداره عمومی
16اکبر بیرامی86712680پذیرش حقوقی
17فاطمه اکبری86712695نظارت حقیقی
18بتول حیدری86712689پذیرش حقوقی
19سوگند مجد86712670پشتیبانی نرم افزار
20سعیده امید معظم86712673پذیرش عمر
21حمیرا  حاجی آقا86712694پذیرش حقیقی
22علی  لک موسیوند86712697پذیرش عمر
23ابوالفضل  سبزی86712698پذیرش حقیقی
24ماریه گل محمدی86712657پذیرش حقیقی
25اسمعیل میار یوسفی86712671بایگان
26مصطفی کاظمی86712624نظارت حقوقی
27لادن واحدی86712675پشتیبانی نرم افزار
28لیلا خراد پور86712595پذیرش عمر
29احسان تاجداری86712245پذیرش حقیقی
30مرتضی پایانی86712845نظارت حقیقی
31مژگان خسروی86712240پذیرش حقوقی
32زهره کریمی86712401پذیرش حقوقی
33شیوا سلطانی86712460نظارت حقوقی

 

آدرس:  تهران –  خیابان شهید مطهری  – نرسیده به خیابان قائم مقام فراهانی –  پلاک 255 – مدیریت امور نمایندگی ها

دانلود شماره تماس مدیریت امورنمایندگی های بیمه ایران

پرداخت وام به همکاران نماینده بیمه ایران استان تهران پرداخت وام

وام

« شرایط پرداخت وام تا سقف یک میلیارد ریال برای همکاران نماینده بیمه ایران استان تهران از طریق بانک »

نظر به اخذ موافقت پرداخت وام تا سقف یک میلیارد ریال از بانک ملت توسط کمیته رفاهی انجمن برای هر نماینده فعال استان تهران با سود ۱۸ درصد و مدت تسویه ۳۶ ماهه،خواهشمند است به طریق مقتضی به همکاران محترم  شرایط اخذ وام به شرح زیر را اطلاع رسانی گردد.

۱- فقط نماینده استان تهران (ضامن یا ضامنین نیز باید از نمایندگان استان تهران باشد)

۲- ارائه گزارش عملکرد شش ماهه به صورت ماهانه برای ماه های مختوم به تاریخ درخواست وام

این گزارش را از شعبه دریافت نمود یا از طریق سامانه متمرکز نمایندگان (سمن ) (پرتال شبکه فروش -سامانه شعب- سامانه متمرکز نمایندگان )

۳- برای سقف پانصد میلیون ریال یک ضامن ، یک میلیارد دو ضامن

۴- افتتاح حساب کوتاه مدت نزد بانک ملت شعبه هفت تیر و یا شعبه تجریش

۵- نداشتن هرگونه منع قانونی بانکی (نداشتن چک برگشتی ، نداشتن اقساط معوق و….)

۶- ضمانت ضربدری مورد پذیرش نمی باشد.

۷- مدارک شناسائی نماینده و ضامن شامل پروانه نمایندگی ، شناسنامه و کارت ملی هنگام درخواست الزامی می باشد.

۸-تسویه حساب مالی متقاضی با انجمن طبق بند ۵ مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۶

نماینده می بایست مدارک هویتی خود و ضامن یا ضامنیین را به همراه درخواست مکتوب وام در سر برگ نمایندگی شخصا به دفتر انجمن تحویل دهد.

بدیهی است درخواست ارسالی هیچگونه مسئولیتی در پرداخت وام برای انجمن یا بانک عامل نخواهد داشت/

 

(هیات مدیره انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران استان تهران )