بسمه تعالی

جناب آقای مجتبی تقی پور غربی

همکار محترم و عضوگرامی هیئت مدیره انجمن

احتراما

خبر تاسف بار درگذشت همسر گرامیتان ، اضای هیئت مدیره و نمایندگان استان تهران را متاثر نمود. اصالتا از طرف خود و نیابتاً از طرف کلیه نمایندگان استان تهران ،مصیبت فقدان همسر گرامیتان را تسلیت عرض کرده ،خود را در غم شما شریک می دانیم.

از خداوند برای مرحومه علو درجه ،برای کلیه بازماندگان به ویژه جنابعالی صبر جمیل و اجر جزیل از خداوند خواستاریم ./

با تشکر و تجدید ارادت

هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمائی نمایندگان بیمه ایران استان تهران

دبیر انجمن : علیرضا نوری اعتماد

واتساپ
ارسال از طریق واتساپ