توجه بسیار مهم :
تنها به رزومه های ارسالی ترتیب اثر داده خواهد شد لذا به علت عدم پاسخگویی در ارتباط با استخدام از هرگونه تماس یا مراجعه حضوری به دفتر انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران خودداری فرمایید .

سپاسگزاریم از حسن توجه شما

استخدام کارمند جهت کار اداری و دفتری

استخدام کارمند جهت تصدی شغل اداری و دفتری
  • حداکثر اندازه فایل: 100 MB.