جلسه اعضاهیئت مدیره انجمن ها با دکتر رضایی سرپرست بیمه ایران

دیدار انجمن ها با سرپرست بیمه ایران

درتاریخ 1398/10/5 اعضاء هیئت مدیره انجمن صنفی انمایندگان بیمه ایران در معیت اعضاء انجمن صنفی استان های خراسان رضوی ،خراسان شمالی ،  فارس ، سیستان و بلوچستان ، چهار محال بختیاری با جناب دکتر رضایی دیدار وگفتگو کردند

جلسه بادکتر رضایی سرپرست بیمه ایران

دیدار با دکتر رضایی

امروز ٩٨/٨/٢ جلسه صميمانه هيات مديره انجمن صنفي نمايندگان بيمه ايران استان تهران با سرپرست جديد بيمه ايران جناب آقاي دكتر رضايي در برج برزيل برگزار گردید رهنمود های لازم توسط ايشان بیان گردید و در ادامه ارائه پيشنهاد توسط هيات مديره در جهت پيشبرد اهداف شركت و تامين خواسته هاي شبكه نمايندگي به سمع و نظر ایشان رسید .]