مجمع عمومی نوبت سوم نمایندگان بیمه ایران استان تهران

لحظات ثبت شده از دوشنبه بیمه ای بیاد ماندنی در مجمع عمومی نمایندگان بیمه ایران استان تهران

جلسه اعضاهیئت مدیره انجمن ها با دکتر رضایی سرپرست بیمه ایران

دیدار انجمن ها با سرپرست بیمه ایران

درتاریخ 1398/10/5 اعضاء هیئت مدیره انجمن صنفی انمایندگان بیمه ایران در معیت اعضاء انجمن صنفی استان های خراسان رضوی ،خراسان شمالی ،  فارس ، سیستان و بلوچستان ، چهار محال بختیاری با جناب دکتر رضایی دیدار وگفتگو کردند