دیدار انجمن ها با سرپرست بیمه ایران

درتاریخ 1398/10/5 اعضاء هیئت مدیره انجمن صنفی انمایندگان بیمه ایران در معیت اعضاء انجمن صنفی استان های خراسان رضوی ،خراسان شمالی ،  فارس ، سیستان و بلوچستان ، چهار محال بختیاری با جناب دکتر رضایی دیدار وگفتگو کردند