دیدار با دکتر رضایی

امروز ٩٨/٨/٢ جلسه صميمانه هيات مديره انجمن صنفي نمايندگان بيمه ايران استان تهران با سرپرست جديد بيمه ايران جناب آقاي دكتر رضايي در برج برزيل برگزار گردید رهنمود های لازم توسط ايشان بیان گردید و در ادامه ارائه پيشنهاد توسط هيات مديره در جهت پيشبرد اهداف شركت و تامين خواسته هاي شبكه نمايندگي به سمع و نظر ایشان رسید .]