درپی وقوع سیل در استان گلستان شهرهای آق قلا و اطراف ریاست انجمن استان تهران در تاریخ 1398/1/3 جهت بررسی اوضاع منطقه و کمک رسانی به مناطق سیل زده استان گلستان شهر آق قلا به این استان عزیمت نموده و با هماهنگی مدیر کل بیمه ایران استان گلستان و انجمن صنفی نمایندگان استان گلستان اقدام به جمع آوری کمک و توزیع آن در این مناطق نمودند

واتساپ
ارسال از طریق واتساپ