بایگانی برچسب: بیمه باربری

جلسه آموزشی بیمه باربری

بیمه باربری

قابل توجه روسای محترم شوراهای راهبردی انجمن صنفی نمایندگان استان تهران

جلسه آموزشی سقف و حدود اختیارات در بیمه باربری در روز 1401/09/19  از ساعت 9 صبح الی 11 صبح در طبقه همکف ساختمان برزیل برگزار می گردد . شایسته است طبق نامه شماره 1401/775719 مورخ 1401/09/13 مدیر کل محترم بیمه های مسئولیت و حمل و نقل روسای شورای شعبه های استان تهران نسبت به معرفی 3 نفر از نمایندگان فعال در رشته باربری به انجمن صنفی استان تهران جهت شرکت در جلسه اقدامات لازم را مبذول دارند.