بایگانی برچسب: بیمه بدنه

افزایش ۵۰ درصدی اختیارات کارشناسی بازدید اولیه در رشته بیمه بدنه بیمه بدنه

بخشنامه

حسب ابلاغ اداره کل بیمه های اتومبیل، با عنایت به نوسانات اخیر ارزش خودروها در بازار و اهمیت تسهیل در فرآیند کارشناسی بازدید اولیه و صدور بیمه نامه های بدنه مطابق با تحولات و شرایط حاضر و نیز پیگیریهای تشکلهای صنفی جهت افزایش اختیارات کارشناسی بازدید اولیه، بمنظور ایجاد تسریع و بهینه سازی خدمات ارائه خدمات مطلوب به بیمه گذاران محترم شرکت، از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ اختیارات کارشناسی بازدید اولیه کلیه شبکه نمایندگان به میزان ۵۰٪ ( با رعایت حداکثر سقف بمیزان ۷۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ) افرایش می یابد.