بایگانی برچسب: بیمه بدنه

افزایش ۵۰ درصدی اختیارات کارشناسی بازدید اولیه در رشته بیمه بدنه

بخشنامه

حسب ابلاغ اداره کل بیمه های اتومبیل، با عنایت به نوسانات اخیر ارزش خودروها در بازار و اهمیت تسهیل در فرآیند کارشناسی بازدید اولیه و صدور بیمه نامه های بدنه مطابق با تحولات و شرایط حاضر و نیز پیگیریهای تشکلهای صنفی جهت افزایش اختیارات کارشناسی بازدید اولیه، بمنظور ایجاد تسریع و بهینه سازی خدمات ارائه خدمات مطلوب به بیمه گذاران محترم شرکت، از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ اختیارات کارشناسی بازدید اولیه کلیه شبکه نمایندگان به میزان ۵۰٪ ( با رعایت حداکثر سقف بمیزان ۷۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ) افرایش می یابد.