بایگانی برچسب: دهه فجر

تخفیفات بیمه ای بیمه ایران به مناسبت دهه فجر

تخفیفات بیمه ای بیمه ایران

اعلام تخفیفات بیمه ای بیمه ایران به مناسبت دهه فجر

درپی دستور معاونت محترم فنی و در آستانه ایام ا… مبارک دهه فجر و سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، تخفیفات جشنواره فجر انقلاب اسلامی بشرح جدول زیر از تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ توسط واحدهای صدور قابل ارائه می باشد .

 

ردیفرشته بیمه ایرشته فرعی مشمول تخفیفمیزان تخفیف به درصد
بیمه مسئولیت هیيت مدیر ساختمان۲۰
بیمه مسيولیت مراکز آموزشی۲۰
بیمه مسئولیت مدیران تورهای سیاحتی و زیارتی۲۰
بیمه مسئولیت مدیران واحدهای اقامتی۲۰
۱مسئولیت و حمل و نقلبیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین طراح ،محاسب و ناظر ساختمان۲۰
بیمه مسئولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمان۱۰
انواع بیمه های باربری ( صادراتی ، وارداتی ،داخلی )۲۰
جهت بیمه نامه با سرمایه کمتر از ۱۵۰۰۰ میلیارد ریال موضوع آيئن نامه ۷۶ شورایعالی بیمه۲۰
۲آتش سوزیرشته صنعتی ( به جز موارد پر خطر مندرج در بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۸۴/۱۸۵۶)۲۰
غیر صنعتی ،مسکونی ، طرح ها و انبارهای عمومی و اختصاصی۲۰
۳مهندسیدر بیمه نامه های ( ساخت و بهره برداری ) با سرمایه کمتر از ۲۰۰۰ میلیارد ریال۳۰
۴اتومبیلصدور بیمه بدنه با شرایط پرداخت حق بیمه نقدی۲۰
صدور بیمه نامه حوادث انفرادی۱۰
۵اشخاصصدور بیمه نامه های عمر و حوادث انفرادی سما و حامیان سلامت۱۰
صدور بیمه نامه مسافرین عازم به خارج از کشور۱۰