بایگانی برچسب: رایگان

بخشنامه فروش تعهدات مازاد حوادث راننده

بخشنامه

با توجه به بخشنامه شماره 1401/798869 مورخ 1401/09/20 مدیریت محترم بیمه های اتومبیل

در راستای سیاستهای کلان شرکت در خصوص جذب پرتفوی های مناسب و نظر به موافقت معاونت محترم فنی شرکت ، از تاریخ ابلاغ این بخشنامه فروش تعهدات مازاد حوادث راننده خودروهای سواری تا سقف دیه مرد مسلمان در ماه حرام به درخواست بیمه گذار امکانپذیر می باشد. شایان ذکر است تعهدات مذکور صرفا در خصوص گروه خودروهای سواری قابل ارائه بوده و سایر گروه های وسائل نقلیه موتوری زمینی مشمول موضوع نمی باشند.

فروش حوادث راننده
فروش تعهدات مازاد در حوادث راننده