بایگانی برچسب: عمر و حوادث

بازدید از روند قرارداد درمان نمایندگان

لوگو انمن نمایندگان بیمه ایران استان تهران

درتاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ دوتن از اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی نمایندگان استان تهران از دفتر مجری قرارداد درمان سرکار خانم پناهی بازدید به عمل آوردند. و در ارتباط با مشکلات و مسایل همکاران نماینده و مجری قرارداد به بحث و تبادل نظر پرداختند. در ادامه این بازدید مشکلات شعب و مجتمع های که هنوز حق بیمه درمان و عمر و حوادث خود را واریز ننموده اند بررسی گردید.

باریاست شواری راهبردی این شعب و مجتمع ها و همچنین مسئولین درمان و معاونت محترم مالی و اداری تماس حاصل و مقرر گردید، نسبت به تسویه حساب کامل اقدامات لازم صورت پذیرد. همچنین با همکاران نماینده ای که در ارتباط با قراردد درمان خود مشکلاتی را داشتند تماس گرفته و موارد ایشان رفع گردید. در نهایت از زحمات سرکار خانم پناهی و کارکنان ایشان تقدیر و تشکر به عمل آمد.