بایگانی برچسب: بیمه

بخشنامه های بیمه آتش سوزی آتش سوزی

بخشنامه

صدور بیمه های آتش سوزی جهت منازل مسکونی و دفاتر نمایندگان بیمه ایران
مرحله ششم طرح ساماندهی پاساژها ومجتمع های تجاری استان تهران
موضوع بازار گل امام رضا(ع)

تخفیف بیمه آتش سوزی  ویژه نمایندگان

بخشنامه ها ی بیمه های اشخاص اشخاص

بخشنامه

استعلام نرخ حق بیمه در قراردادهای عمر و حوادث و حوادث گروهی
پرداخت وام بیمه نامه های عمر انفرادی دارای ذخیره
معاینه پزشکی کودکان.lnk
فرم پرسشنامه
شرایط عمومی پوشش تکمیلی حوادث بیمه نامه سپ%A
شرایط عمومی پوشش تکمیلی بیماری های خاص و سر%
شرایط عمومی پوشش تکمیلی اعمال جراحی سپاس ا%8
شرایط عمومی بیمه نامه سپاس ایران
سرمایه بیمه کودکان و نحوه انجام معاینات پزشکی کلیه بیمه نامه ها
دستورالعمل اجرایی طرح سپاس
تاریخ اجرای آیین نامه 68.2
بیمه نامه سپاس ایران
بخشنامه جدید درخصوی مبلغ هزینه پزشکی 961017
بخشنامه مالیات برارزش افزوده
آزمایشات بیمه عمر

افزایش مبلغ بیعانه انجام معاینات پزشکی بیمه های عمر انفرادی