با توجه به اینکه مقرر گردیده هرماه یک جلسه با شوراهای شعب استان برگزار گردد اولین جلسه در تاریخ 1398/1/21 در دفتر انجمن صنفی نمایندگان استان تهران راس ساعت 15 جلسه ای با اعضا شوراهای شعب استان تهران برگزار گردید

در این جلسه تشکیل کمیته بحران به اطلاع عزیزان اعضا شورا رسید و از تمام عزیزان درخواست گردید که در شعب تحت امر خود جهت عضو گیری برای اعضا کمیته بحران فراخوان داده شود و همچنین مقرر گردید تا کمک های شعب تحت امر هر شورا جمع آوری گردد و به حساب انجمن تهران واریز گردد تا با هماهنگی با انجمن استان های سیل زده برای تهیه لوازم و مایحتاج هموطنان این استان ها اقدامات لازم صورت گیرد و

 

واتساپ
ارسال از طریق واتساپ