به اطلاع همکاران عزیز می رساند در تاریخ 1399/10/12 نامه درخواست قرارداد بیمه درمان نمایندگان بیمه ایران استان تهران و شش استان دیگر توسط دبیر شورای هماهنگی انجمن ها برای مدیریت محترم بیمه های اشخاص بیمه ایران صادر و ارسال گردید که همکاران عزیز می توانند متن در خواست را مشاهده فرمایند .

واتساپ
ارسال از طریق واتساپ