انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران استان تهران 

کمیته های انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران

استان تهران

 

 مسائل، مشکلات ، پیشنهادات و انتقادات و گزارشات خود را به کمیته مربوطه ارسال فرمائید

 

عضویت در کمیته های انجمن

چنانچه علاقمند به عضویت در کمیته های انجمن می باشید لطفا فرم عصویت را تکمیل و ارسال فرمائید.

 

 

دانلود مطالب آموزشی

از این قسمت می توانید مطالب آموزشی بیمه ای را دانلود و مطالعه نمائید.

 

 

فرم ثبت نام بیمه درمان

نماینده عزیز چنانچه تمایل به استفاده از بیمه درمان دارید  لطفاً فرم ثبت نام را تکمیل و ارسال فرمائید.

 

اخبار

خدمات