درتاریخ 1398/3/19 راس ساعت 8/30 صبح اعضاءهئیت مدیره انجمن نمایندگان استان تهران جلسه ای با جناب دکتر رضایی عضو محترم هئیت مدیره شرکت سهامی بیمه ایران در معیت دکتر جوادی پور  برگزار نمودند. اعضا هئیت مدیره ضمن عرض تبریک عید فطر و انتصاب ایشان از زحمات اعضا محترم هئیت مدیره شرکت سهامی بیمه ایران تشکر و قدر دانی نمودند وگزارش کاملی درباره مشکلات و خواسته های نمایندگان عزیز خدمت ایشان ارائه نمودند و خواستار توجه بیش از پیش مدیران شرکت به شبکه نمایندگی سراسر کشور شدند .

جناب دکتر رضایی عضو محترم هئیت مدیره شرکت  ضمن قدردانی و تشکر از شبکه نمایندگی قول مساعد دادند که در اسرع وقت نسبت به موارد مطرح شده و درخواست های ارائه شده اقدامات لازم را مبذول دارند.