بایگانی دسته‌ی: جلسه ها

دیدار هیئت مدیره انجمن استان تهران با مدیر کل استان تهران دیدار با مدیران

دیدار صمیمی هیئت مدیره انجمن استان تهران با مدیر کل استان تهران

هیئت مدیره انجمن استان تهران در تاریخ بیست سوم آذرماه نودونه با جناب آقای میرآقائی مدیرکل استان تهران دیدار و گفتگو داشتند که در این دیدار ضمن تبریک و خوش آمد گویی به ایشان ،مشکلات و مسائل نمایندگان  که در حیطه اختیارات ایشان بود به اطلاع ایشان رسانده شد و اعضاء هیئت مدیره خواستار پی گیری آن  از ایشان شدند.

در این دیدار صمیمی که به مدت سه ساعت به طول انجامید اعضاء هیئت مدیره مشکلات و مسایل نمایندگان عزیز را بطور مفصل برای ایشان تشریح نمودند و خواستار پی گیری مطالبات و خواسته های نمایندگان گردیدند که در انتها جناب میرآقائی ضمن آرزوی سلامتی و توفیق برای یکایک نمایندگان عزیز  قول مساعد دادند که در این ارتباط اقدامات لازم را مبذول دارند .

جلسه با معاونت فنی و مدیر امورنمایندگان

اطلاعیه مهم
به اطلاع کلیه همکاران گرامی میرساند با توجه به مكاتبات انجام شده از طريق شورای انجمن های مستقل نمایندگان و جلسه مورخ ٩٩/٩/٨ با معاونت محترم فني شركت جناب آقاي دكتر زاهد نيا و با حضور جناب آقاي صادقي از مديريت بيمه هاي آتش سوزي و همچنين جلسه مورخ ٩٩/٩/٩ هيات مديره انجمن صنفي استان تهران در دفتر جناب آقاي دكتر روحي مدير كل امور نمايندگان موارد درخواستي مطرح و پس از بحث و بررسي و اجماع نظر منتج به بخشنامه هايي در رشته هاي حريق ، مسئوليت و ثالث و بدنه گرديده كه متعاقبا” از طريق سايت انجمن صنفي  قابل  دريافت خواهد بود .

(انجمن صنفي نمايندگان بيمه ايران استان تهران )

جلسه با کمیته بحران کرونا

لوگو انمن نمایندگان بیمه ایران استان تهران

بسمه تعالي
سه جلسه مستمروفوق العاده مهم به صورت جداگانه وبه دليل شیوع بیماری کرونا در روزيكشنبه مورخ ٩٩/٠٤/٢١ ازساعت ٩صبح لغايت ١٣به پيشنهاد وپيگيري رئيس ودبير شوراي هماهنگي انجمن هاي صنفي مستقل كشور جناب آقايان جهانگير وتقي پور و با حمایت جناب آقاي دكتر مبرقعي عضو محترم هيئت مديره در محل ساختمان برزيل بيمه ايران برگزار گرديد.
موضوع جلسات :

راهكارهايي براي آشفتگي بوجود آمده در تداوم فعاليت شبكه فروش وعدم ارائه خدمات مناسب نمايندگان كه ناشي ازحذف و دراختيار قرارندادن كارت بيمه نامه شخص ثالث ازطرف شعب واعمال مابالتفاوت كارمزد شخص ثالث تا ٨درصد و مشكلات اساسي گزارشگيري اقساط در سيستم وترتيبات عدم صدور مستقيم اين بيمه نامه درسايت ايران من و در نهايت واريز يكسان كارمزد نمايندگان مي باشد.
اعضاي شركت كننده در جلسات جداگانه به ترتيب ذيل مي باشد :
١-جناب آقاي اعلايي عضومحترم هيئت مديره بيمه ايران
٢-جناب آقاي اسماعيلي معاونت محترم بودجه ،طرح ونوآوري
٣-جناب آقاي طبيعي نژاد معاونت محترم هماهنگي حقوقي ،امور شعب وامورنمايندگان
٤-جناب آقاي جهانگير رياست محترم شوراي هماهنگي انجمنهاي صنفي مستقل كشور و انجمن صنفي تهران
٥-جناب آقاي تقي پور دبير شوراي هماهنگي انجمنهاي صنفي مستقل كشور وعضو هيئت مديره انجمن صنفي تهران

جلسات با ياد ونام خداوند مهربان  آغاز شد.در ابتداي جلسه اول جناب آقاي اعلايي در فضاي بسيار صميمانه وكاري پيشنهادات ودفاعيات اعضاي محترم شوراي هماهنگي انجمنهاي مستقل كشور را با روي گشاده پذيرفتند وضمن تشكر ازاجراي فرايند درست جلسات وعدم چندصدايي واشاره به داشتن رنگ وبوي ديگر اين جلسات كه ناشي ازهمفكري واحترام متقابل بود قرارشد جلسه آينده ،اعضاي كارگروه به جمع بندي كلي نظرات وبرنامه هاي كارگروه بپردازند .همچنين اظهار اميدواري كردند كه در اسرع وقت موضوع مابالتفاوت ٨درصد كارمزد ثالث نمايندگان اطلاع و اجرايي خواهد شد.

درجلسه دوم جناب آقاي اسماعيلي پيشنهاد دادند با همكاري جناب آقاي بهلولي انفورماتيك و همكاران امور مالي به شيوه ها ومشكلات واولويت كارها وفعاليت هارابه صورت روتين روزانه ازسراسر كشورجمع آوري نمايند تا موضوعات سايت و كارمزد نمايندگان مورد بررسي وتحليل قرارگيرد.

ودر جلسه سوم جناب آقاي طبيعي نژاد ضمن تماس با جناب اقاي فراشياني مديريت محترم اتومبيل موضوع دسترسي تمامي نمايندگان به كارت ثالث و موارد مطروحه صدور حال حاضر اين بيمه نامه راازقبيل اصلاح گزارشگيري وغيره را جويا ومورد تأكيد وبررسي قراردادند .

جلسه با مدیران شرکت سهامی بیمه ایران

لوگو انمن نمایندگان بیمه ایران استان تهران

درپی مشكلات بوجود آمده در ماههاي اخير در ارتباط با صدور بيمه نامه هاي شخص ثالث امروز مورخ ٩٩/۰٤/٧جلساتی با حضور مديرعامل محترم جناب آقاي دكتر رضايي و با حضور ، آقايان مبرقعي عضو محترم هیئت مدیره ،اسماعیلی ، طبيعي نژاد ، فراشياني ، روحي ، فتاحياني ، بحیرایی و آقايان جهانگير و تقي پور ، نمايندگان شوراي انجمن هاي صنفي مستقل و کمیته اتومبیل كانون در سالن جلسات ساختمان برزيل تشكيل گرديد.
در اين جلسه كه از ساعت ٩ صبح شروع و تا ساعت ۱۳ ادامه داشت ، کلیه افراد مذکور به غیر ازمدیرعامل محترم حضور داشتند که پس از طرح موضوع و بحث و تبادل نظر وپيشنهادات ارائه شده جهت برون رفت از معضلات بوجود آمده مقرر گرديد:
١- تا آماده شدن زیر ساخت جهت بارگزاری برنامه های جدید شخص ثالث ورژن پنج بیمه مرکزی (اجرایی شدن ماده شش قانون شخص ثالث )طبق روال گذشته بیمه نامه های شخص ثالث بدون اخذ کدیکتا ودر صورت عدم چاپ آن بروی بیه نامه های شخص ثالث صادر و به بیمه گزاران ارائه گردد.
٢-جهت جلوگیری از مشکلات آتی مراتب تغییر در برنامه یا هرگونه تعییر ساختار حداقل یک هفته زودتر با ارسال بخشنامه ای مراتب به اطلاع شبکه نمایندگی رسیده تا اشکالی در زمان صدور بیمه نامه (اخذ حق بیمه و عدم امکان صدور ثالث ) بوجود نیاید.
٣-کار گروهی متشکلی از با حضور آقایان اسماعیلی ، روحی ، فتاحیانی و نمایندگان منتحب شبکه تشکیل و با برگزاری جلسات مداوم کاربردی نسبت به رفع مشکلات فنی بوجود آمده احتمالی و اطلاع رسانی شفاف و روزانه اقدام نمایند.
٤- جناب آقای دکتر اسماعیلی ظرف مدت یک هفته دستورالعملی را در ارتباط با موضوعات و مسائل فنی و حوزه انفورماتیک تهیه و به کلیه نمایندگان از طریق اتوماسیون ابلاغ نمایند.
۵- کلیه ایرادات بوجود آمده در نحوه گزارش گیری ، شماره تلفن ، ارسال پیامک و…. در اسرع وقت اصلاح گردد.
پس از اتمام جلسه اول و به دلیل حضور مدیرعامل محترم جناب آقای دکتر رضایی در جلسه مهمی در خارج ازشرکت جلسه دوم از ساعت ۱۴ الی ۱۵:۳۰ با حضور شخص مدیر عامل تشکیل گردید :
در ابتدا مدیرعامل محترم ضمن تشکراز شبکه نمایندگی بابت صبر و بردباری در ارتباط با مشکلات بوجود آمده تاکید و خاطر نشان فرمودند که بازوی اصلی شرکت نمایندگان بوده ،هستندو خواهند بود و بیمه ایران بدون شبکه نمایندگی قادر به ارائه خدمات نخواهد بود ، ایشان با اشاره به معضل بوجود آمده در روزهای گذشته در جهت صدور بیمه نامه و ارائه خدمات به بیمه گزاران اعلام نمودند بعد از اطلاع از مشکل راسا ورود پیدا نموده و دستور رفع مشکل را در حداقل زمان ممکن صادر نمودند و تا زمان رفع آن ناظر بر اقدامات حوزه های مربوطه بوده تا دغدغه شبکه را به حداقل برسانند، در ادامه با اشاره به اینکه در سال ۱۳۹۸ از کل پرتقوی بیمه ایران نود و پنچ در صد آن توسط نمایندگان محترم جذب گردیده صراحتا” اعلام نمودند که بیمه ایران تمام قد از نمایندگانش دفاع خواهد نمود و هیچ برنامه ای برای حذف نمایندگان حتی در برخی رشته را نداشته و حمایت صد درصدی خود را از این موضوع اعلام میدارد، در ادامه اعلام گردید بحث انعقاد قرارداد با کانون پیشخوان دولت کاملا منتفی است و جای هیچگونه نگرانی از این بابت برای نمایندگان محترم وجود نخواهد داشت .
در ارتباط با فروش آنلاین و الکترونیک نیز شرکت تمایلی حهت ارائه خدمات و فروش آنلاین نداشته و کل فروش می بایست توسط شبکه و با کد نمایندگان صورت پذیرد که در این ارتباط در کارگروه اعلام شده اصلاحات ساختاری اجرایی و با کد نمایندگان صورت خواهد پذیرفت
در انتها با دستور صریح مدیرعامل محترم مقرر گردید کارمزد نمایندگان هرماه تا قبل از دهم هرماه حتما محاسبه و پرداخت گردد، ضمن اینکه با توجه به پیشنهاد ارائه شده مقرر گردید بررسی پرداخت کارمزد ثالث که پس از کسر کسورات سایر ارگانهای ذینفع ( صندوق خسارت بدنی ، وزارت بهداشت و درمان ، نیروی انتظامی )محاسبه میگردد مورد بازبینی قرار گرفته و بصورت کامل پرداخت گردد.
با توجه به مکاتبات و درخواستهای قبلی موضوع پرداخت حق وصول جرائم ثالث از صندوق خسارات بدنی مورد نظر قرار گرفته و مجوزهای پرداخت آن اخذ تا کمکی در معیشت نمایندگان گرامی باشد.

با تشکر
(انجمن صنفی نمایندگان بيمه ايران استان تهران)

جلسه نمایندگان مجتمع فاطمی شورای فاطمی

جلسه شورای نمایندگان مجتمع فاطمی
جلسه شورای نمایندگان مجتمع فاطمی
جلسه نمایندگان نمایندگان مجتمع فاطمی

در تاریخ 10/10 /1398 جلسه شورای مجتمع فاطمی با حضور اعضاء هیئت مدیره انجمن صنفی استان تهران و مدیر محترم مجتمع فاطمی و نمایندگان عزیز مجتمع فاطمی برگزار گردید  در این جلسه ریاست انجمن توضیحات لازم را درباره اقدامات انجام شده از جمله فروش الکترونیکی بیمه شخص ثالث ، درمان نمایندگان ، سود مشارکت و موارد دیگر ….. برای نمایندگان عزیز را به سمع و نظر نمایندگان حاضر در جلسه رساندند و به به پرسش ها و مواردی که عزیزان بیان نمودند پاسخ دادند در ادامه از نمایندگان برتر این مجتمع و پیشکسوت توسط مدیریت  محترممجتمع  جناب آقای رضوی تقدیر و تجلیل به عمل آمد و همچنین انتخابات شورای نمایندگان برگزار گردید .