بایگانی دسته‌ی: جلسه ها

جلسه هیئت مدیره

جلسه هیئت مدیره انجمن نمایندگان بیمه ایران استان تهران

 

جلسه هیئت مدیره انجمن نمایندگان بیمه ایران استان تهران
جلسه هیئت مدیره انجمن نمایندگان بیمه ایران استان تهران

در ساعت ۹ صبح مورخ ۱۴۰۲/۳/۸با حضور کلیه اعضا محترم هیئت مدیره انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران تشکیل جلسه داده و موارد دستور جلسه ارایه شده توسط دبیر انجمن، مورد رسیدگی و تصویب قرار گرفتند.

۱- موضوع رتبه بندی نمایندگان

۲- نیاز سنجی و پی گیری جلسات درون سازمانی و برون سازمانی

۳- موضوعات و مکاتبات مربوط به نمایندگان کشوری

۴- بررسی قرارداد درمان نمایندگان در سال ۱۴۰۱

۵-  واریزی حق عضویت نمایندگان بیمه ایران استان تهران

۶- پی گیری کمیته درمان برای ارایه گزارش جامع قرارداد درمان سال ۱۴۰۱ و تصمیم گیری برای قرارداد درمان سال جاری

۷-  با توجه به بازسازی واحد اداری جدید انجمن، نسبت به صدور بیمه نامه مناسب و چاپ برچسب اموال اقدام گردد

۸- پی گیری و مکاتبه برای امور رفاهی نمایندگان

۹- پی گیری حذف هزینه کارشناسی بازدید اولیه بیمه نامه در تمام رشته ها، کارمزد نمایندگان ، سود مشارکت ، قاعده نسبی حوادث راننده ،

۱۰- بازدید از خسارت سیار بیمه ایران

۱۱- پی گیری تخلفات گزارش شده از سوی نمایندگان

۱۲- پی گیری آموزش نمایندگان

موارد مشروحه با مسایل مطرح شده از طرف اعضای هیئت مدیره بررسی و مورد تبادل نظر قرار گرفت و در نهایت جلسه هیئت مدیره در ساعت ۱۴ بعد ازظهر به اتمام رسید.

جلسه هیئت مدیره

جلسه هیئت مدیره

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ راس ساعت ۹ صبح جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران استان تهران با حضور اعضای محترم هیئت مدیره و بازرسین محترم در دفتر انجمن تشکیل گردید.

 در ابتدا نامه های وارده به انجمن طرح و مورد بررسی قرار گرفت در ادامه جلسه به مساله بازسازی واحد ۷۰۳ انجمن پرداخته شد و نظرات و پیشنهادات در این مورد ارايه گردید. همچنین در ارتباط با مکاتبات با کانون سراسری و درخواست اقدامات انجام شده مطالبی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.  در ادامه با حضور جناب تفرشی عضو محترم کمیته انفورماتیک مطالبی در ارتباط با سامانه صدور آنلاین بیمه مطرح گردید. مقررگردید مطالب به منظور بررسی بیشتر به کمیته انفورماتیک ارجاع گردد و در نهایت برای تصویب به هیئت مدیره ارسال شود.

جلسه هیئت مدیره با تصویب مصوبات در ساعت ۱۴ خاتمه یافت.

جلسه راهبردی کارگروه پایش و ارتقا

کارگروه پایش و ارتقا

 ۱۰برگزاری اولین جلسه راهبردی کارگروه پایش و ارتقا پرتفوی شبکه نمایندگان با حضور همه ی اعضای کارگروه در ساختمان مرکزی بیمه ایران

پیرو دستور جناب آقای شریفی مقام محترم مدیریت عامل در خصوص بررسی راهکارهای ارتقا پرتفوی شرکت و شبکه نمایندگان ارزشمند در سراسر کشور و نیز تسهیل در فرآیند اعلام نرخ و شرایط و با عنایت به بخشنامه جناب آقای صفرزاده معاون محترم فنی، اولین کارگروه پایش روز دوشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ با حضور جدی و مفید همه ی اعضای محترم کارگروه از جمله معاونین محترم مدیر عامل جناب صفرزاده معاون فنی، جناب دکتر خدامی معاون حقوقی هماهنگی امور استانها شعب و نمایندگیها، جناب دکتر سلامی معاون نوآوری طرح و توسعه و برنامه و بودجه، و همه ی مدیران محترم فنی ستادی از جمله جناب ملکی مدیرکل اموال، جناب بحیرایی مدیرکل امور نمایندگان بعنوان دبیر کارگروه، جناب امیری مدیرکل امور شعب، جناب مونسان مدیرکل حوزه دفتر مدیر عامل و هیئت مدیره، سرکار خانم برهمن مدیرکل و معاونین اشخاص، جناب پرتوی مدیرکل اتومبیل، جناب دکتر رحمتی مدیر کل حمل و نقل و مسئولیت، جناب طهماسبی مدیرکل مالی، جناب قربانی مدیر آتش سوزی، جناب راستگو مدیرکل بازاریابی، جناب دکتر نصرالله پور معاون مدیرکل استان تهران، جناب جعفری معاون مدیرکل فناوری اطلاعات، جناب اردشیری معاون مدیرکل اتومبیل، جناب دکتر یاوری معاون مدیرکل اشخاص، جناب معرف معاون مدیرکل برنامه و بودجه و همچنین اعضای محترم منتخب از هیئت مدیره کانون سراسری و انجمن ها از جمله جناب جهانگیر، جناب شیخ، جناب نادری، جناب وصال، جناب سیدخراسانی در جلسه ای راهبردی و فنی در محل ساختمان مرکزی بیمه ایران برگزار گردید.

اهم موارد مهمی که مورد بحث و بررسی قرار گرفت؛

۱- بررسی راهکارهای افزایش پرتفوی و تاکید بر تعامل هر چه بیشتر کلیه واحدهای فنی ‌ستادی و استانی بمنظور ارائه و تسهیل نرخ و شرایط مناسب رفابتی در کمترین زمان ممکن.
۲- راهکارهای تسهیل درسیستم اجرای حدود اختیارات در رشته های بیمه درمان، مسئولیت، اتومبیل، آتش سوزی، باربری و‌ انرژی بررسی گردد.
۳- بررسی راهکارهای بهبود فرآیندهای پرداخت خسارت.
۴- ایجاد کارگروه تخصصی فناوری با حضور اعضای منتخبی از هیئت مدیره کانون سراسری و انجمنها به جهت مقابله با هرگونه قطعی سیستم در ماه های آخر سال و ارائه گزارش به کارگروه در جلسه آتی.
۵- بررسی راهکارهای فرآیند واریز کارمزد نمایندگان بمنظور پرداخت بموقع کارمزد طبق برنامه جدید اعلامی.
۶- ایجاد کارگروه تخصصی مالی با حضور مدیر کل مالی و اعضای منتخبی از هیئت مدیره کانون سراسری و انجمنها درخصوص بررسی موضوعات کارمزد، وام خرید دفاتر و صندوق اعتباری و ارائه گزارش به کارگروه در جلسه آتی.
۷- ایجاد کارگروه تخصصی امور نمایندگان با حضور اعضای منتخبی از هیئت مدیره کانون سراسری و انجمنها در راستای رفع ابهامات سیستم رتبه بندی نمایندگان.
۸- فراهم نمودن امکان استفاده و ارائه خدمات کامل در سامانه ایران بمنظور نقش آفرینی بیشتر از سوی شبکه نمایندگان.
۹- بمنظور توسعه حوزه تبلیغات محیطی ارائه پیشنهاد به منظور استفاده از تمام‌ ظرفیت های تبلیغاتی به جهت معرفی خدمات و محصولات انواع رشته های بیمه ای
۱۰-  فعال نمودن تبلیغات در رسانه ملی.
شایان ذکر است مقرر گردید جناب آقای بحیرایی مدیر کل محترم امور نمایندگان بعنوان دبیر کارگروه، جلسات کارگروه پایش و ارتقا پرتفوی شبکه نمایندگان را در فواصل زمانی منظم برنامه ریزی نموده و با تداوم جلسات نیز تمام واحدهای فنی و کارگروههای تخصصی ضمن پیگیری و برگزاری نشست های خود، گزارشات تکمیلی را جهت طرح و بررسی عملکرد در جلسات آتی ارسال نمایند.

جلسه هیئت مدیره

جلسه هیات مدیره انجمن نمایندگان بیمه ایران استان تهران

جلسه هیئت مدیره 

درساعت ۹ صبح چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ سیزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی نمایندگان استان تهران با حضور اعضا هیئت مدیره و بازرسان در دفتر انجمن برگزار گردید و مصوبات جلسات گذشته مورد بازبینی قرار گرفت و همچنین در ارتباط با تشکیل کمیته های انجمن تصمیم گیری گردید د این جلسه مصوبات جدیدی به تصویب رسید که انشالله در آینده نزدیک شاهد اجراپی شدن هریک از آنها خواهیم بود .

موارد مطرح شده در جلسه :

گزارش ریاست انجمن از جلسه با مدیر عامل شرکت سهامی بیمه ایران

گزارش ریاست انجمن از جلسه راهبردی کارگروه پایش و ارتقا پرتفوی شبکه نمایندگان  شرکت سهامی بیمه ایران

دعوت از کلیه علاقمندان حضور در کمیته های مختلف انجمن

تعیین مسيولین و رابطین کمیته های انجمن از بین اعضا هیئت مدیره

بررسی و بحث و تبادل نظر در ارتباط با صندوق اعتباری نمایندگان

بررسی روند مصوبات قبلی در ارتباط با ماده ۳۸ تامین اجتماعی

بررس روند مصوبات در ارتباط با مالیات نمایندگان و برگزاری جلسه با مدیر کل مالیات استان تهران

بررسی روند مصوبات در ارتباط با هزینه کارشناسی

جلسه شورای نمایندگان شعبه شریعتی

جلسه نمایندگان بیمه ایران شعبه شریعتی

ه

جلسه شورای نمایندگان شعبه شریعتی در روز دوشنبه بتاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲  در سالن همایش های ایران زمین بیمه ایران برگزار گردید.

در این جلسه مدیران ستادی جناب دکتر خدامی ،آقای امیری مدیر امور وشعب  ،آقای پارسا معاونت امور نمایندگان حقیقی،آقای دارایی مدیریت آموزش ،آقای برخان معاونت امور نمایندگان حقوقی و همکاران امور نمایندگان حضور داشتند.

بنابر دعوت ریاست شعبه جناب موسی الرضا، آقای امیری ریئس اسبق شعبه شریعتی وریاست فعلی شعبه پاسداران ، اعضای هیات مدیره انجمن استان تهران در این جلسه حضور داشتند.

با حضور نمایندگان عزیز شعبه شریعتی در ابتدا انتخابات شورای نمایندگان برگزار گردید و منتخبین معرفی گردیدند.

در ادامه جلسه جناب خدامی ، امیری ، دارایی ، پارسا و آقای رامین جهانگیر ریاست انجمن سخنان خود را در ارتباط با مساپل حوزه کاری خود و شرکت ایراد فرمودند .

در این نشست صمیمانه مشکلات نمایندگان به سمع و نظر مدیران ستادی از طرف انجمن و نمایندگان حاضر در جلسه رسید.

در این جلسه از نمایندگان برتر شعبه شریعتی تقدیر به عمل آمد.

جلسه فوق در ساعت ۱۳ به اتمام رسید .

جلسه بررسی اصلاح آیین نامه 102

جلسه هیات مدیره انجمن نمایندگان بیمه ایران استان تهران

 

جلسه هیپت مدیره

در تاریخ شنبه 140/09/26 راس ساعت 9 صبح جلسه بررسی آیین نامه 102 ( کارمزد) با حضور اکثریت اعضا هیئت مدیره انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران استان تهران در محل دفتر انجمن برگزار گردید .

در این جلسه که بیش از 4 ساعت بطول انجامید آیین نامه فوق با توجه به پیشنهادهای ارسالی از طرف کلیه شوراهای راهبردی استان تهران و همکاران نماینده به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

در نهایت پیشنهادهای اصلاحی آیین نامه تکمیل و جهت ارسال به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران آماده گردید.

امید است بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای عالی بیمه با در نظر گرفتن کلیه دلایل ذکر شده در متن پیشنهاد اصلاحی آیین نامه اقدامات لازم را برای تصویب آیین نامه پیشنهادی به عمل آورند .

جلسه با مدیریت محترم امورمالی شرکت سهامی بیمه ایران

مدیر مالی بیمه ایران

جلسه با مدیر مالی  :

درتاریخ 1401/08/11 راس ساعت 8 صبح در دفتر مدیریت امورمالی  جلسه ای با حضور اعضا هیئت مدیره انجمن استان تهران با جناب آقای طهماسبی مدیریت محترم امورمالی شرکت سهامی بیمه ایران با حضور آقایان قنبرزاده ، جعفری از انفورماتیک برگزار گردید.

جناب طهماسبی در این جلسه فرمودند خانواده بیمه ایران مجموعه نمایندگان و شرکت است.

واگذاری بطور صحیح صورت نگرفته است. باید بر روی گفته ها و اعمال خود تحلیل داشته باشیم.  بروکراسی اداری را در شعب کمتر کنیم.

به رفع مشکلات نمایندگان و کمک به آنها بپردازیم، رونق شرکت در گرو رونق نمایندگان است.

هم اکنون نرم افزارها به کمک نمایندگان آمده اند. انشاالله جایگاه انفورماتیک تعریف می شود. و ساختمان مجزائی به انفورماتیک اختصاص داده خواهد شد.

در این زمینه باید هزینه هائی انجام شود و مهندسان با تجربه و متعهد باید داشته باشیم .

از انتظارات نمایندگان باخبر هستم ، مشکلات سمن نمایندگان در حال پی گیری می باشد و به دنبال راهکاری برای رفع مکرر قطعی سیستم هستیم .

موارد ذیل به سمع و نظر ایشان از طرف اعضا هیئت مدیره رسید و ایشان و مدیران حاضر در جلسه قول مساعد دادند تا در اسرع وقت نسبت به پیگیری و انجام موارد مطرح شده اقدام فرمایند.

درخواست های انجمن بشرح ذیل به سمع و نظر مدیریت محترم مالی و مدیران حاضر در جلسه رسید.

افزایش ارتباطات مدیران شرکت با انجمن صنفی استان تهران به عنوان بزرگترین انجمن کشور که با این افزایش ارتباطات مشکلات برای نمایندگان بمراتب کمتر می گردد .

حل مشکلات در فواصل زمانی کوتاه

درخواست ارائه اطلاعات مالی هر نماینده به ایشان تا از اطلاعات مالی خود بطور صحیح و بروز اطلاع داشته باشد .

ساده سازی سیستم بطوری که نمایندگان به اطلاعات مالی خود کاملا دسترسی داشته باشند.

در تصمیم گیری ها بدلیل اینکه یک تصمیم مربوط به نمایندگان، حوزه های مختلف شرکت را درگیر می نماید کلیه حوزه های درگیر تصمیم گیری حضور داشته باشند تا مشکلات به حداقل برسد.

معرفی نمایندگان به بانک های عامل برای اخذ وام و استفاده از تسهیلات این بانک ها

رفع سریع مشکلات پرداخت وام خرید دفتر به نمایندگان و پرداخت هرچه سریع تر آن

کمک در جهت ایجاد صندوق اعتباری یا کیف پول برای نمایندگان

دادن اعتبار و فرجه به نمایندگان

تهاتر ارزش افزوده خسارت های پرداخت شده بیمه نامه ها

تفکیک ارزش افزوده از خسارت پرداختی و عدم منظور نمودن آن به حساب نماینده

فرجه پرداخت اقساط سه روزه مربوط به شرکت است برای نمایندگان زمان بیشتری در نظر گرفته شود

درخواست یک جلسه با مدیران کل امور اقتصادی و دارائی برای حل مشکلات مالیات نمایندگان

کامپیوترها و پرینترهای مازاد شرکت در اختیار نمایندگان متقاضی قرار گیرد و وجه آن بصورت اقساط بلندمدت از کارمزد نماینده کسر گردد.

در ارتباط با مبحث مالیات نمایندگان سریعا تصمیم گیری شود و به ماه های پایانی سال موکول نگردد.

در ارتباط با تصمیم گیری درباره نمایندگان جمیع مدیریت ها در این تصمیم گیری حضور  داشته باشند تا نمایندگان دچار مشکلات عدیده نگردند.

پرداخت بموقع کارمزد نمایندگان تا ایشان را دچار مشکلات خاص ننماید.

شفاف سازی کارمزدها برای نمایندگان

پرداخت ارزش افزوده بصورت متمرکز توسط خود شرکت

شناسه های پرداخت دارای کد نمایندگی گردد تا بهتر بتوان حساب های فی مابین را حل و فصل نمود و نمایند مجبور به واریز مجدد و ایجاد حساب بستانکاری نشود.

پرداخت هرچه سریع ترسود مشارکت نمایندگان

جلسه با توضیحات جناب طهماسبی و مدیران حاضر در جلسه برای هریک از موارد مطرح شده در بالا و قول مساعد برای پی گیری و رفع مشکلات به پایان رسید .

دیدار هیئت مدیره انجمن استان تهران با مدیر کل استان تهران

دیدار صمیمی هیئت مدیره انجمن استان تهران با مدیر کل استان تهران

هیئت مدیره انجمن استان تهران در تاریخ بیست سوم آذرماه نودونه با جناب آقای میرآقائی مدیرکل استان تهران دیدار و گفتگو داشتند که در این دیدار ضمن تبریک و خوش آمد گویی به ایشان ،مشکلات و مسائل نمایندگان  که در حیطه اختیارات ایشان بود به اطلاع ایشان رسانده شد و اعضاء هیئت مدیره خواستار پی گیری آن  از ایشان شدند.

در این دیدار صمیمی که به مدت سه ساعت به طول انجامید اعضاء هیئت مدیره مشکلات و مسایل نمایندگان عزیز را بطور مفصل برای ایشان تشریح نمودند و خواستار پی گیری مطالبات و خواسته های نمایندگان گردیدند که در انتها جناب میرآقائی ضمن آرزوی سلامتی و توفیق برای یکایک نمایندگان عزیز  قول مساعد دادند که در این ارتباط اقدامات لازم را مبذول دارند .

جلسه با معاونت فنی و مدیر امورنمایندگان

اطلاعیه مهم
به اطلاع کلیه همکاران گرامی میرساند با توجه به مكاتبات انجام شده از طريق شورای انجمن های مستقل نمایندگان و جلسه مورخ ٩٩/٩/٨ با معاونت محترم فني شركت جناب آقاي دكتر زاهد نيا و با حضور جناب آقاي صادقي از مديريت بيمه هاي آتش سوزي و همچنين جلسه مورخ ٩٩/٩/٩ هيات مديره انجمن صنفي استان تهران در دفتر جناب آقاي دكتر روحي مدير كل امور نمايندگان موارد درخواستي مطرح و پس از بحث و بررسي و اجماع نظر منتج به بخشنامه هايي در رشته هاي حريق ، مسئوليت و ثالث و بدنه گرديده كه متعاقبا” از طريق سايت انجمن صنفي  قابل  دريافت خواهد بود .

(انجمن صنفي نمايندگان بيمه ايران استان تهران )

جلسه با کمیته بحران کرونا

لوگو انمن نمایندگان بیمه ایران استان تهران

بسمه تعالي
سه جلسه مستمروفوق العاده مهم به صورت جداگانه وبه دليل شیوع بیماری کرونا در روزيكشنبه مورخ ٩٩/٠٤/٢١ ازساعت ٩صبح لغايت ١٣به پيشنهاد وپيگيري رئيس ودبير شوراي هماهنگي انجمن هاي صنفي مستقل كشور جناب آقايان جهانگير وتقي پور و با حمایت جناب آقاي دكتر مبرقعي عضو محترم هيئت مديره در محل ساختمان برزيل بيمه ايران برگزار گرديد.
موضوع جلسات :

راهكارهايي براي آشفتگي بوجود آمده در تداوم فعاليت شبكه فروش وعدم ارائه خدمات مناسب نمايندگان كه ناشي ازحذف و دراختيار قرارندادن كارت بيمه نامه شخص ثالث ازطرف شعب واعمال مابالتفاوت كارمزد شخص ثالث تا ٨درصد و مشكلات اساسي گزارشگيري اقساط در سيستم وترتيبات عدم صدور مستقيم اين بيمه نامه درسايت ايران من و در نهايت واريز يكسان كارمزد نمايندگان مي باشد.
اعضاي شركت كننده در جلسات جداگانه به ترتيب ذيل مي باشد :
١-جناب آقاي اعلايي عضومحترم هيئت مديره بيمه ايران
٢-جناب آقاي اسماعيلي معاونت محترم بودجه ،طرح ونوآوري
٣-جناب آقاي طبيعي نژاد معاونت محترم هماهنگي حقوقي ،امور شعب وامورنمايندگان
٤-جناب آقاي جهانگير رياست محترم شوراي هماهنگي انجمنهاي صنفي مستقل كشور و انجمن صنفي تهران
٥-جناب آقاي تقي پور دبير شوراي هماهنگي انجمنهاي صنفي مستقل كشور وعضو هيئت مديره انجمن صنفي تهران

جلسات با ياد ونام خداوند مهربان  آغاز شد.در ابتداي جلسه اول جناب آقاي اعلايي در فضاي بسيار صميمانه وكاري پيشنهادات ودفاعيات اعضاي محترم شوراي هماهنگي انجمنهاي مستقل كشور را با روي گشاده پذيرفتند وضمن تشكر ازاجراي فرايند درست جلسات وعدم چندصدايي واشاره به داشتن رنگ وبوي ديگر اين جلسات كه ناشي ازهمفكري واحترام متقابل بود قرارشد جلسه آينده ،اعضاي كارگروه به جمع بندي كلي نظرات وبرنامه هاي كارگروه بپردازند .همچنين اظهار اميدواري كردند كه در اسرع وقت موضوع مابالتفاوت ٨درصد كارمزد ثالث نمايندگان اطلاع و اجرايي خواهد شد.

درجلسه دوم جناب آقاي اسماعيلي پيشنهاد دادند با همكاري جناب آقاي بهلولي انفورماتيك و همكاران امور مالي به شيوه ها ومشكلات واولويت كارها وفعاليت هارابه صورت روتين روزانه ازسراسر كشورجمع آوري نمايند تا موضوعات سايت و كارمزد نمايندگان مورد بررسي وتحليل قرارگيرد.

ودر جلسه سوم جناب آقاي طبيعي نژاد ضمن تماس با جناب اقاي فراشياني مديريت محترم اتومبيل موضوع دسترسي تمامي نمايندگان به كارت ثالث و موارد مطروحه صدور حال حاضر اين بيمه نامه راازقبيل اصلاح گزارشگيري وغيره را جويا ومورد تأكيد وبررسي قراردادند .